top of page

خانه‌ محسنی

اقامتگاه سردودمان خاندان محسنی از مهم ترین بناهای تاریخی استان مرکزی است. قدمت این بنا به دوران قاجار می رسد و از طرف سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی و صنایع دستی به ثبت رسیده است. بازسازی و مرمت این بنای تاریخی و بهره گیری از آن به عنوان یک پژوهشگاه فرهنگی از سال ها قبل در صدر برنامه های جاری بنیاد قرار داشته است. در سالیان اخیر اقدامات اداری و همچنین حفاظتی خانه اراک انجام شده، سهام تعدادی از وراث خریداری شده و اقداماتی نیز برای خرید سهام بقیه وراث صورت گرفته است.

002.jpg

شرکت مورد قرارداد با بنیاد محسنی برای مرمت خانه اراک شرکت مهندسین مشاور "عمارت خورشید" است که یکی از شناخته شده ترین شرکت ها در زمینه مرمت است. آقای مهندس اکبر تقی زاده (از متخصصین با سابقه مرمت و برنده جایزه آقا خان به خاطر مرمت بازار سنتی تبریز) به عنوان مشاور عالی این پروژه با بنیاد محسنی همکاری می کنند. 

اتخاذ تصمیم و گزینش بهترین کاربری برای این بنای تاریخی با اهمیت تمام در برنامه های اجرایی بنیاد خیریه محسنی مورد توجه بوده است. آقای مهندس مهرداد زواره محمدی که از خبره ترین مهندسین مطالعات امکان سنجی هستند، مسئولیت تکمیل این مطالعات، و گزینش مناسب ترین کاربری برای این بنای تاریخی را عهده دار شده اند.  بخش اول مطالعات امکان سنجی با کاربری فرهنگی-آموزشی نیز توسط میراث فرهنگی به تصویب رسیده است.

همچنین فاز یک مطالعات و نقشه های مرمت با توجه به تصویب میراث در مرحله تبدیل به نقشه های اجرایی است و فاز دو به زودی آغاز خواهد شد.

مراحل مرمت خانه محسنی در اراک عبارتند از:

  • تهیه نقشه های مرمت و مستند سازی

  • آسیب شناسی

  • طراحی

  • طرح مرمت سازه

  • طراحی تاسیسات بنا

  • طراحی محوطه

  • تهیه متره و برآورد انجام طرح

 

مساحت تقریبی بنا سه طبقه ۴۸۰۰ متر مربع و مساحت حیاط و باغ حدود ۲۵۰۰ متر مربع است.

این پروژه قرار است تا ابتدای سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد و جهت کاربری یک مرکز علمی پژوهشی مرتبط با دانشگاه اراک و همچنین موزه فرش اراک به فعالیت بپردازد. همچنین دفتر دائمی بنیاد خیریه محسنی در این مکان دایر خواهد بود.

thumbnail_IMG-20210710-WA0018.jpg
bottom of page