top of page

دفتر بنیاد محسنی در اراک

فعالیت ها و برنامه های نیکوکارانه بنیاد محسنی درایران زمینه های گسترده ای را شامل می شود که از اهم آن باید به موارد زیر اشاره کرد.

فعالیت‌های درمانی شامل :

 • مشارکت در ساخت بخش‌های پزشکی درمانی مورد نیاز در اراک و تهران و دیگر شهرها

 • مشارکت در درمان بیماران نیازمند و تهیه دارو برای بیمارهای خاص و....

حمایت از فعالیت‌های فرهنگی شامل :

 • حمایت از هنرمندان و ادبا در جهت ارتقای هنر و ادبیات ایران وحمایت از رسانه‌های مستقل فرهنگی .از جمله‌ی این فعالیت‌ها می‌توان به کتاب اراک در مقالات سعید (علی نجفی‌زاده) به کوشش عبدالرضا چراغی و یوسف نیک‌فام اشاره کرد که به همت بنیاد محسنی به چاپ رسیده است

 • اختصاص جوایز ادبی فرهنگی و هنری به اهل فرهنگ و هنر

 • برپایی جشن‌های بزرگداشت مفاخر و اندیشمندان و هنرمندان استان مرکزی/ اراک و ایران

فعالیت‌های آموزشی شامل :

 • حمایت از دانش آموزان با استعداد و کم‌بضاعت

 • اهداء بورس تحصیلی به دانشجویان ممتاز

 حمایت از فعالیت‌های اجتماعی شامل :

 • حمایت از کودکان کار

 • -برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای اشتعال و استقلال زنان سرپرست خانوار در جهت پرهیز از آسیب های اجتماعی احتمالی و....

کمک‌های معیشتی شامل :

 • پرداخت مقرری ماهیانه به نیازمندان در اراک و تهران و دیگر شهرهای ایران

 • نجات جان زندانیان جرائم غیر عمد از اعدام و حکم قصاص

فعالیت‌های بهداشتی شامل :

 • تلاش برای تهیه آب شرب سالم در مناطق محروم و فاقد لوله کشی آب در ایران

bottom of page