top of page

اهدا سه دستگاه تلویزیون بهمرکز درمانی سالمندان ابراهیم‌آباد

پس از بازدید اعضای بنیاد محسنی از مرکز درمانی سالمندان ابراهیم آباد اراک و تهیه لیست نیازمندی‌های این مجموعه اعضای بنیاد محسنی و خاندان محسنی کوشیدند تا برای اولین قدم برای کمک به مرکز درمانی سالمندان ابراهیم آباد تعداد سه دستگاه تلویزیون ۵۰ اینچ را تهیه و به این مرکز اهدا کنند.این سه دستگاه تلویزیون در ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ با کمک اعضای بنیاد و خاندان محسنی خریداری و به مرکز درمانی سالمندان ابراهیم‌آباد تقدیم گردید.Comments


bottom of page