top of page

سفر دلنشین اهالی سبزدل خیریه امام جواد(ع) به همت بنیاد محسنی

به همت بنیاد خیریه محسنی، هفته‌ی گذشته، اهالی سبزدل خیریه امام جواد(ع) سفری به سرچشمه زاینده‌رود در شهرکرد داشتند این سفر فرصتی بود برای شرکت‌کنندگان تا از دوستی با طبیعت لذت ببرند که برایشان بسیار مسرت‌بخش بود.


Commentaires


bottom of page