top of page

۱۳ دانش آموز ساوه‌ای و راه یک ساعته بیابانی تا مدرسه


دوشنبه هشتم آبان پس از انتشار گزارش ایرنا با عنوان”۱۳ دانش آموز ساوه‌ای و راه یک ساعته بیابانی تا مدرسه”، موجی از همدلی و حمایت میان مردم شکل گرفت و پس از ۴۸ ساعت نمایندگان بنیاد خیریه محسنی با حضور در مدرسه امیر کبیر صالح آباد با ارائه کمک به مدرسه سرویس مدرسه ۱۳محصل را حل کردند.コメント


bottom of page