fc4f9db4-445c-4033-9c24-9e830e730eff_edited.jpg
IMG_7432.JPG

فعالیت‌های بنیاد در ایران

حمایت از سلامت، آموزش و فرهنگ در ایران

st-paul-s-hospital-vancouver.webp

فعالیت‌های بنیاد در کانادا

پشتیبانی از برنامه‌ها و طرح‌های بهداشتی و آموزشی

IMG-20210710-WA0021.jpg

سایر فعالیت‌ها

ارائه بورس‌های تحصیلی به دانش‌آموزان،بازسازی خانه محسنی و ...

Image by micheile .com

پروژه‌‌های در دست احداث

خانه سالمندان اراک و دهکده سلامتی،...